Dokumentumok

08

Plán školy

Organizacny-poriadok

Školský-vzdelávací-program-Az-iskola-nevelési-programja

Tantárgyak megnevezése és rövidítése

Voľby do Rady školy

Učebné osnovy a tematické plány sú dostupné u riaditeľky školy – A tanmenetek és a tantervek megtekinthetők az iskola igazgatójánál