Tanárok

Mgr. Ozsvald Tünde

iskolaigazgató

 alsó tagozatos tantárgyak, spec. pedagógus

Mgr. Gyurkovics Árpád

igazgatóhelyettes
alsó tagozatos tantárgyak

Mgr. Janikovicsová Silvia

osztályfőnök (1.o.)

alsó tagozatos tantárgyak

Mgr. Horváth Adriana

osztályfőnök (2.o.)

alsó tagozatos tantárgyak

 Mgr. Nagyová Ildikó

osztályfőnök (3.o.)

alsó tagozatos tantárgyak

 Mgr. Kissová Beata

osztályfőnök (4.o.)

alsó tagozatos tantárgyak

Mgr. Ozsvald Zoltán

osztályfőnök (5.o.)

alsó tagozatos tantárgyak, nevelési tantárgyak, digitális koordinátor

 Mgr. Pápay Vörös Krisztina

osztályfőnök (6.o.)

magyar nyelv és irodalom, történelem

 PaedDr. Zsemlyeová Florentína

osztályfőnök (7.o.)

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

Mgr. Némethová Mária

osztályfőnök (8.o.)

matematika, fizika

 Mgr. Szőcs Katarína

osztályfőnök (9.o.)

biológia, geográfia

Mgr. Schaleková Ágota

osztályfőnök (spec.o.)

speciális pedagógus, hit – és vallásoktatás

Rózsárová Lívia

iskolai klub pedagógusa

Mezei Zsuzsanna

iskolai klub pedagógusa

Ped. asszisztens

Menyhart Mónika

Mgr. Vízkeleti Melinda

Alkalmazottak:

Takarítónők:    id. Miklósová Silvia

ifj. Miklósová Silvia

Karbantartó: Juraj Mazáček