Benyovszky Rudolf Alapiskola

Kategória: Uncategorized


Megjelent a Lég-hajó legújabb száma.

Jó szórakozást kívánunk!!!


Miért a mi iskolánkat válasszák ?

 

 • mert az oktatás a gyerek anyanyelvén zajlik
 • mert fontos számunkra, hogy tanulóink megismerkedjenek nemzeti történelmünkkel, kultúránkkal és nagyjainkkal
 • mert sokoldalú pedagógusgárda oktatja a gyerekeket, akik rendszeresen részt vesznek különféle továbbképzéseken
 • mert tanulóink az iskolánkból kikerülve megállják helyüket az életben
 • mert újonnan átalakított informatikai szaktantermünkben megemelt óraszámban oktatjuk az informatikát
 • mert nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvek oktatására
 • mert alsósaink számára bevezettük az iskolaotthonos oktatást
 • mert nemzetközi sikert értünk el a Hétmérföldes értő – olvasó versenyen
 • mert folyamatosan fejlesztjük taneszközellátásunkat, technikai felszereléseinket
 • mert tanulóink több szakköri tevékenység közül választhatnak
 • mert képviseltetjük magunkat a különféle tantárgyi versenyek járási fordulóin, országos elődöntőin
 • mert rendszeresen megszervezzük az erdei iskolát
 • mert alsósaink minden évben két alkalommal ellátogatnak a galántai közlekedési parkba, ahol megismerkedhetnek a balesetmentes közlekedés alapjaival
 • mert bérletünk van a Komáromi Jókai Színház előadásaira
 • mert az iskolánkban végzett tevékenységről rendszeresen beszámolunk a Vasárnap országos hetilap , a Csallóköz járási hetilap és a Légi Hírnök helyi lap hasábjain
 • mert iskolaújságunk a Lég-hajó 2016 – ban a Médiasztár országos versenyen elnyerte az Év sulilapja címet
 • mert fontos számunkra a szülőkkel való együttműködés

 

 


N É V A D Ó N K

gróf Benyovszky Rudolf

zenész, zeneszerző, hangszerkészítő, festő és jogász14522715_1526339114046813_1033276569226661277_n

Benyovszky Rudolf 1874. szeptember 29 – én született Nagylégen. Szülei Benyovszky Lajos és Ocskay Erzsébet. Rudolf a madagaszkári Benyovszky Móricz dédunokájaként látta meg a napvilágot.

Iskoláit Pozsonyban, Budapesten és Kolozsvárott végezte, államtudományi oklevelét az apjától kapott uradalmainak való gazdálkodásakor kamatoztatta. Uradalma jelentős részét 1920 –ban elkobozták tőle.

1929 – től kezdte a régi családi kastélyt átalakítani, melyet teljes egészében saját tervei alapján készített.

Zenei tehetsége korán megmutatkozott, 11 évesen már egy jótékonysági hangverseny szólóhegedűse volt. Mestere: Hubay Jenő. A zenélés mellett szerzőként is megmutatkozott, Weiner Leó tehetséges diákja lett.

Imádta hangszerét a hegedűt, melyet nem csak megszólaltatni tudott, de elkészíteni is. Életében 24 hangszer került ki kezei alól.

A zene mellett a festészet is vonzotta, portrékat, tájképeket és könyvillusztrációkat készített. A  Szlovák Nemzeti Galériában több képét a mai napig meg lehet tekinteni.

Ő volt az egyik alapítója a somorjai Csallóközi Múzeumnak, melyet rendszeresen támogatott is.

Grófi címét édesapja harmadfokú unokatestvérétől gróf Benyovszky Sándortól örökölte. Soha nem nősült meg.

Élete utolsó éveiben nyomorgott, Nagylégen halt meg 1955 – ben, 81 éves korában.


A 2015/ 2016 –os tanév értékelése

A mögöttünk lévő tanévben 11 osztályban 92 tanulóval, 11 pedagógussal, 1 speciális pedagógussal, két napközis nevelővel és egy pedagógiai aszisztenssel dolgoztunk. Tanulóink közül 17 – en integráltak, ami azt jelenti, hogy tanulási nehézséggel küzdenek. Speciális osztályunkban 5 tanuló A , 1 tanuló B és 1 tanuló C variáns szerint tanul, a többiek, szám szerint 10 – en a kilenc osztály valamelyikében tanul. Közülük 2 komunikációs gondokkal – beszédhibával küzd, egyikük mutista. 8 tanuló figyelemzavaros és tanulási nehézségekkel küzd. A velük való munkát segíti pedagógiai aszisztensünk. Sajnos annak ellenére, hogy minden évben kérvényezzük, hogy legalább még egy embert adjanak, pénz hiányára hivatkozva a most meglévő aszisztens is csak 80 % – os szerződéssel dolgozik nálunk.

Az oktató – nevelő tevékenység az év folyamok szerint az iskolai minisztérium megadott  tervek szerint zajlanak. Az alsó tagozaton minden pedagógusunk képesített, a felsőn a kémia, rajz és a testnevelést nem képesített pedagógusok tanítják. Az óraelosztásnál ügyeltünk arra, hogy ezeket a tantárgyakat olyan kollégák kapják meg, akik közel érzik magukat a fennt említett tantárgyakhoz.

A  2015 – 2016 – os tanévben 9 tanuló végezte el a kilencedik osztályt, három középiskolákban tanulnak tovább:

Szabó Gyula 21- ben, a Neratovice téri iskolában és  Udvardon

A múlt tanév sokrétű munkával, versenyekkel, a szülőkkel szervezett közös rendezvényekkel, kirándulásokkal van mögöttünk.

Monitor 5

A tavalyi év folyamán írtak először tudásfelmérést magyar nyelvből és matematikából az ötödik osztályosok. Mindkét tantárgyból az országos áltlag felett teljesítettek tanulóink.  A felmérés célja, hogy megnézzék a tanulók milyen felkészültséggel jöttek a felsőtagozatra. Legjobban Németh Gergő, Kiss Máté és Zsemlye Tünde teljesített minkét tantárgyból.

Monitor 9

A kilencedikesek szokásos tudásszintfelmérője a tavaly előttihez képest százalékokkal nőtt, magyar és matematika az országos átlag felett volt, míg szlovák nyelvből van még mit pótolni. Legjobban Czífferi Adrián teljesített.

Versenyeink

A múlt tanévben negyedik alkalommal került sor az Anyanyelvi hónap rendezvénysorozatunkra, melybe igyekeztünk minden évfolyamot bevonni. Második alkalommal sikerült támogatóként megnyernünk a Családi könyvklubot, akik a legjobban teljesítő tanulóinknak könyvjutalmat biztosítottak. Ennek eredményeként közel 70 irodalmi alkotás talált gazdára.

Első alkalommal hirdettük meg körzeti rajzversenyünket Ez itt az én hazám címmel melynek védnöke Szitási Ferenc polgármester volt. A versenybe 11 intézmény, iskolák és óvodák neveztek be közel 200 rajzzal, melyet ünnepélyes keretek közt értékeltünk ki. Erre meghívót kapott minden résztvevő iskola, akik valamennyien elfogadták meghívásunkat.

Több járási versenyen is képviseltettük magunkat, melynek feltétele az iskolai fordulón való jó szereplés. Ott voltunk a Pitagórász matekversenyen, a Tompa Mihály szavalóversenyen, a Szép magyar beszéd kiejtési versenyen. A speciális osztályok számára meghirdetett Romák színes világa c. rajzverseny járási fordulóján a legjobban Rigó Cynthia szerepelt, aki most októberben a kerületi megmérettetésen is diplomot kapott. A múlt tanév legnagyobb sikereként az iskolai lapot országos megmérettetésén a Médiasztár elnevezésű verseny első helyezését könyvelhetjük el. A Lég- hajó szakkör tagjai és vezetője Ozsvald Zoltán a falunapon is dícsérő oklevelet kapott. Iskolai lapunk ezáltal elnyerte az Év iskolaújsága címet. A speciális osztályok kerületi  atletikai versenyén Rigó Cyntia dobásban II. helyezést ért el.

Pályázatok :

Napjaink legdivatosabb pénzszerzési formája a különböző pályázatok kidolgozása. A múlt tanévben több ilyen is leadtunk. Pályáztunk a SZMK nevében az Anyanyelvi hónap megszervezésére, s a Rákóczi Alapítványtól 150 eurót kaptunk, melyet erre a rendezvényre kell fordítanunk. Pályáztunk a Jednota Coop által meghirdetett Aby sa nám netúlali elnevezésű pályázatra. Szerettünk volna anyagiakat nyerni , 1 500 eurót, egy nyári szünetbeli egy heti kézműves foglalkozásra, valamint a SPP által meghirdetett Tegyük széppé környezetünket pályázatra 5000 eurót a sportpálya és a járdák javítására. Erre a pályázatra több mint ezer pályázat érkezett be, a második fordulóba 240 jutott be. Sajnos mi nem voltunk közöttük, de természetesen jövőre ugyanúgy benevezünk.

Együttműködés a szülőkkel, SZMK-val és az iskolatanáccsal

Minden tanévben legfőbb támogatónk a szülői MK. A tagilletékből és a 2 % adókból tanulóinkat és magát az intézményt támogatják. Az elmúlt év utalásaiból sikeresen kicseréltük a régi padokat a folyosón, modernebbre, erősebbre és 10 íróasztallal is gyarapodtunk.

A szülőkkel közösen szerveztük meg az I. családi napunkat a múlt év októberében, melyet összekapcsoltuk az Amicitia polgári társulás VIII. hagyományőrző fesztiváljával. Ennek köszönhetően és a helyi Községi Hivatal támogatásával vendégül láthattunk több régi mesterséget űző s a gyerekekkel fogalkozó kézművest : szövőt, pedignádast, szappankészítőt, gyöngyözőt, íjászt, s mellettük vendégül láthattuk a Légi Méhecskék és Játékvár játszóház kézművescsoport tagjait. Ugyancsak nagy sikere volt a Mátyás korabeli játékoknak és a veterán motoroknak. Közös kézműveskedésre hívtuk a szülőket és gyerekeket halloween alkalmából, karácsony és húsvét előtt, valamint adventi koncertot szerveztünk vendégelőadókkal a helyi kultúrházban. Ugyancsak meghívót kaptak a kedves szülők, nagyszülők és érdeklődők az iskola évértékelőjére, melyen jutalmaztuk a legjobb tanulókat, a legtöbb versenyben résztvevőket, köszönetünket fejeztük ki támogatóinknak, akiket szintén meghítunk erre a rendezvényünkre.

Egyéb rendezvények :

Márciusban a könyvhónap jegyében eladással egybekötött könyvkiállítást szervezetünk, s vendégül láttuk Póda Erzsébetet, akik Pilicke meséivel ismerkedhettek meg. Ugyancsak ebben a hónapban emlékeztünk meg az 1848 – as szabadságharcról is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tudjanak történelmünk nagy alakjairól, azok példamutatásáról.

Iskolánk a tanulás mellett rendszeresen meghívást kap a község által szervezett rendezvényekre is. Rendszeresen ott vagyunk a karácsonyi vásáron, a nyugdíjasok köszöntésén, anyák napján, CSEMADOK évzárón és a falunapon.

Alsó és felsőtagozatosaink 2 – 2 alkalommal ott vannak a komáromi Jókai színház előadásaink, a kicsik  minden  ősszel és tavasszal a galántai közlekedési parkban tanulják a biztonságos közlekedés szabályait, öt napos természetiskolán tanulhattak a kicsit Modra-Harmónián, s budapesti kiránduláson vehettek részt az érdeklődő tanulóink. Gyerekeink  ott voltak a falu által szervezett nyári táborban is.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az iskolában zajló tevékenységről minél többen tudjanak, ezért rendszeresen tudósítjuk a járási lap a  – Csallóköz – olvasóit, a községi hivatalt által kiadott Légi Hírnökben, valamint az iskolai lapunkat a Lég – hajót versenyeinkről, rendezvényeinkről.

 


Megjelent a Lég- hajó legújabb száma.

Jó olvasást kivánunk. 🙂


Választás időpontja : 2016.06.08.

Helyszín : a Légi Alapiskola , 930 37 Lehnice,Školská 116

A pedagógusok képviselői:

Mgr. Ozsvald Tünde,  1. – 4. évf.

Mgr. Zsemlye Florentína, 5. – 9. évf.

Az alkalmazottak képviselője:      Miklós Szilvia ifj.

A szülők képviselői:                    Janikovič Szilvia

Engler Éva

Varga Andrea

Valovič Henrietta

 

A választás időpontja: 2016.05.30.

Helyszíne : a Légi Községi Hivatal , 930 37 Lehnice, Hlavná ul.

A fenntartó képviselői                   Ing. Varga György

Németh Gergely

Janák Imre

Csölle József ifj.

 

Az újonnan választott iskolatanács mandátuma négy évre szól.  A következő választásokra 2020 májusában  kerül  sor.

Az iskolatanács alakuló ülése :

 1. 06.15 – én 17.00 órakor az iskolában.

 


Felhívás !

 

Tisztelt Szülők !

 

 

Az  alapiskola igazgatósága értesíti Önöket, hogy a 596/2003 – as számú állami – és iskolai önkormányzati törvény 25.§ 12.bekezdés a)pontja értelmében a 2012. június 23 – án a Légi Alapiskola mellett megalakult Iskolatanács mandátuma lejár.

Az iskola igazgatónője az iskolatanácsok megalakulásáról szóló   törvény értelmében felhívja az iskolánkat látogató tanulók szüleit, hogy az új választásokon, melyre

 1. június 8 – án 17.00 órától

kerül sor az iskola épületében,  aktívan vegyenek részt, hogy a szülők képviseletére négy tagot választhassanak maguk közül az iskolatanácsba.

Boldog iskola

Elérhetőségek:

Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským
Benyovszky Rudolf Alapiskola
Školská 116
930 37 Lehnice

Tel.: 031 558 61 28

e-mail: zssvjmlehnice@zoznam.sk
www.facebook.com/legi.alapiskola

Galéria

 

A fotogaléria megtekinthető az iskola facebook oldalán

Naptár

2021. szeptember
h K s c p s v
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930